Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 3ydd Tachwedd, 2021 1.00 o'r gloch, Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Lleoliad:   Cyfarfod rhithiol

Cyswllt:    Ann Holmes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor John Griffith Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Glyn Haynes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Kenneth P Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Vaughan Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Eric Wyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Richard Owain Jones Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol
Councillor Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Nicola Roberts Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor Ieuan Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Robin Wyn Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol