Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 8fed Mawrth, 2022 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol wedi'i Ffrydio'n Fyw (ar hyn o bryd nid oes modd i'r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)

Cyswllt:    Mrs Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Dafydd Gruffydd Co-Optee Absennol
Councillor Glyn Haynes Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol
Councillor Kenneth P Hughes Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Vaughan Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Gwilym O Jones Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor Robert Llewelyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Alun Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Margaret Murley Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau