Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 2ail Mawrth, 2022 1.00 o'r gloch, Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Cyswllt:    Ann Holmes / Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd John Griffith Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Glyn Haynes Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Kenneth P Hughes Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Vaughan Hughes Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Eric Wyn Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Richard Owain Jones Is-Gadeirydd/Vice-Chair A ddisgwylid
Cynghorydd Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Nicola Roberts Cadeirydd/Chair A ddisgwylid
Cynghorydd Ieuan Williams Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Robin Wyn Williams Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid