Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 7fed Rhagfyr, 2021 2.00 o'r gloch, Cyngor Sir Ynys Môn

Cyswllt:    Mrs Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Fôn Roberts Council Staff A ddisgwylid
Councillor Richard A Dew Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor John Griffith Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Richard Griffiths Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Glyn Haynes Cadeirydd/Chair A ddisgwylid
Councillor Kenneth P Hughes Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Vaughan Hughes Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Llinos Medi Huws Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Aled Morris Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Carwyn Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Eric Wyn Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Richard Owain Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Gwilym O Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Robert Llewelyn Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor R Meirion Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Alun Mummery Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Bryan Owen Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Robert G Parry OBE FRAgS Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Dylan Rees Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Alun Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Dafydd Roberts Is-Gadeirydd/Vice-Chair A ddisgwylid
Councillor J Arwel Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Margaret Murley Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Peter S Rogers Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Dafydd Rhys Thomas Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Ieuan Williams Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Robin Wyn Williams Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Ms Lynn Ball Swyddog A ddisgwylid
Carys Edwards Swyddog A ddisgwylid
Marc Jones Swyddog A ddisgwylid
Annwen Morgan Swyddog A ddisgwylid
Mairwen Hughes Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Jeff M Evans Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Gary Pritchard Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid