Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 22ain Chwefror, 2022 2.00 o'r gloch, Cyngor Sir Ynys Môn

Cyswllt:    Mrs Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Fôn Roberts Council Staff A ddisgwylid
Cynghorydd Richard A Dew Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd John Griffith Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Richard Griffiths Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Glyn Haynes Cadeirydd/Chair A ddisgwylid
Cynghorydd Kenneth P Hughes Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Vaughan Hughes Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Llinos Medi Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Aled Morris Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Carwyn Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Eric Wyn Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Richard Owain Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Gwilym O Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Robert Ll Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd R Meirion Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Alun Wyn Mummery Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Bryan Owen Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Dylan Rees Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Alun Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Dafydd Roberts Is-Gadeirydd/Vice-Chair A ddisgwylid
Cynghorydd J Arwel Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Margaret Murley Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Peter S Rogers Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Ieuan Williams Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Robin Wyn Williams Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Ms Lynn Ball Swyddog A ddisgwylid
Carys Edwards Swyddog A ddisgwylid
Marc Jones Swyddog A ddisgwylid
Annwen Morgan Swyddog A ddisgwylid
Mairwen Hughes Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Jeff M Evans Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Gary Pritchard Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid