Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 26ain Mawrth, 2021 9.30 o'r gloch, Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt:    Ann Holmes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol
Mr Keith Roberts Co-Optee Yn bresennol
Anest Gray Frazer Co-Optee Ymddiheuriadau
Dyfed Wyn Jones Parent Governor Representative Yn bresennol
Llio Johnson Parent Governor Representative Absennol
Councillor John Griffith Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Richard Griffiths Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Aled Morris Jones Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor Richard Owain Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dylan Rees Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol
Councillor Alun Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor J Arwel Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Bryan Owen Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Margaret Murley Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol