Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 25ain Mai, 2021 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt:    Ann Holmes 01248 752518
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol
Councillor Richard Griffiths Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Gwilym O Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Robert Llewelyn Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Dylan Rees Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Alun Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Margaret Murley Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Peter S Rogers Cadeirydd/Chair A ddisgwylid
Councillor John Griffith Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Jeff M Evans Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Mr Dilwyn Evans Non-elected, voting A ddisgwylid