Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 19eg Ebrill, 2022 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   Cyfarfof Rhithiol

Cyswllt:    Ann Holmes 01248 752518
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Richard Griffiths Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Gwilym O Jones Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Dylan Rees Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Alun Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Margaret Murley Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Peter S Rogers Cadeirydd/Chair Ymddiheuriadau
Councillor John Griffith Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Jeff M Evans Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Mr Dilwyn Evans Non-elected, voting Yn bresennol