Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 19eg Ebrill, 2022 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 1 - Swyddfeydd y Cyngor

Cyswllt:    Ann Holmes 01248 752518
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Richard Griffiths Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Gwilym O Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Dylan Rees Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Alun Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Margaret Murley Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Peter S Rogers Cadeirydd/Chair A ddisgwylid
Cynghorydd John Griffith Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Jeff M Evans Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Mr Dilwyn Evans Non-elected, voting A ddisgwylid