Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 9fed Mehefin, 2021 9.30 o'r gloch, Pwyllgor Penodiadau

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt:    Mrs Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol
Councillor Richard A Dew Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Glyn Haynes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Kenneth P Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Vaughan Hughes Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Llinos Medi Huws Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Aled Morris Jones Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor R Meirion Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Robert G Parry OBE FRAgS Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol
Councillor Ieuan Williams Cadeirydd/Chair Yn bresennol