Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 29ain Gorffennaf, 2021 5.00 o'r gloch, Cyngor Sir Ynys Môn

Cyswllt:    Mrs Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Glyn Haynes Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol
Councillor Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Llinos Medi Huws Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Aled Morris Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Carwyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Gwilym O Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Robert Llewelyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Dylan Rees Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Alun Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Margaret Murley Roberts Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dafydd Rhys Thomas Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Ieuan Williams Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Robin Wyn Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Ms Lynn Ball Swyddog A ddisgwylid
Carys Edwards Swyddog A ddisgwylid
Marc Jones Swyddog A ddisgwylid
Annwen Morgan Swyddog A ddisgwylid
Mairwen Hughes Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Jeff M Evans Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Gary Pritchard Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid