Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 21ain Gorffennaf, 2021 9.15 o'r gloch, Ymweliadau Safle

Lleoliad:   Virtual Meeting

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd John Griffith Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Glyn Haynes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Kenneth P Hughes Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Vaughan Hughes Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Eric Wyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Richard Owain Jones Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ieuan Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Robin Wyn Williams Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau