Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 28ain Medi, 2021 2.00 o'r gloch, Cyngor Sir Ynys Môn

Cyswllt:    Mrs Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Peter S Rogers Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Ieuan Williams Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Robin Wyn Williams Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid