Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 29ain Medi, 2021 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol
Shirley Cooke Clerk A ddisgwylid
Cynghorydd John Griffith Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Richard Griffiths Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Vaughan Hughes Is-Gadeirydd/Vice-Chair A ddisgwylid
Cynghorydd Eric Wyn Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Robert Ll Jones Cadeirydd/Chair A ddisgwylid
Cynghorydd Robert G Parry OBE FRAgS Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Dylan Rees Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd J Arwel Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid