Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 19eg Hydref, 2021 10.30 o'r gloch, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Shirley Cooke Clerk A ddisgwylid
Councillor John Griffith Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Richard Griffiths Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Vaughan Hughes Is-Gadeirydd/Vice-Chair A ddisgwylid
Councillor Eric Wyn Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Robert Llewelyn Jones Cadeirydd/Chair A ddisgwylid
Councillor Robert G Parry OBE FRAgS Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Dylan Rees Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor J Arwel Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid