Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 25ain Tachwedd, 2021 10.30 o'r gloch, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Shirley Cooke Clerk Mynychwyd
Councillor John Griffith Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Richard Griffiths Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Vaughan Hughes Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol
Councillor Eric Wyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Robert Llewelyn Jones Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor Robert G Parry OBE FRAgS Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dylan Rees Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor J Arwel Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor Absennol