Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 24ain Ionawr, 2022 9.30 o'r gloch, Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt:    Ann Holmes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Mr Keith Roberts Co-Optee Yn bresennol
Dyfed Wyn Jones Parent Governor Representative Absennol
Llio Johnson Parent Governor Representative Absennol
Councillor John Griffith Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Richard Griffiths Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Aled Morris Jones Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor Richard Owain Jones Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Dylan Rees Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol
Councillor Alun Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor J Arwel Roberts Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Bryan Owen Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Gary Pritchard Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol