Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 15fed Rhagfyr, 2021 10.00 o'r gloch, Ymweliadau Safle

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor John Griffith Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Glyn Haynes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Kenneth P Hughes Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Vaughan Hughes Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Eric Wyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Richard Owain Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Ieuan Williams Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Robin Wyn Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol