Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 15fed Chwefror, 2022 1.30 o'r gloch, Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Sue Altree Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Mefys Edwards Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Elaine Green Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Heledd Hearn Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Aled Morris Jones Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Gwilym O Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Alun Mummery Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Bryan Owen Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Dylan Rees Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Alun Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Owain Roberts Aelod o'r Pwyllgor Mynychwyd
Rev Deborah Stammers Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Christopher Thomas Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Rheinallt Thomas Co-Optee Absennol
Manon Morris Williams Aelod o'r Pwyllgor Absennol