Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 24ain Mai, 2022 10.30 o'r gloch, Cyngor Sir Ynys Môn

Cyswllt:    Mrs Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Non Dafydd Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Paul Ellis Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Jeff M Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Neville Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Douglas Massie Fowlie Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Glyn Haynes Cadeirydd/Chair Ymddiheuriadau
Councillor Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Llinos Medi Huws Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Aled Morris Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Carwyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Dyfed Wyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Gwilym O Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd John Ifan Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Robert Llewelyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Jackie Lewis Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Euryn Morris Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Alun Mummery Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Pip O'Neill Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Derek Owen Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Llio Angharad Owen Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Gary Pritchard Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dylan Rees Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Alun Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dafydd Roberts Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol
Cynghorydd Keith Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Margaret Murley Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ken Taylor Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dafydd Rhys Thomas Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Ieuan Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Robin Wyn Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Liz Wood Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Arfon Wyn Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau