Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 27ain Medi, 2022 10.00 o'r gloch, Pwyllgor Gwaith

Lleoliad:   Siambr y Cyngor ac yn rhithiol drwy Zoom

Cyswllt:    Ann Holmes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Llinos Medi Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Dafydd Rhys Thomas Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Ieuan Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Alun Mummery Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Carwyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Robin Wyn Williams Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Gary Pritchard Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Alun Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol