Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 22ain Tachwedd, 2022 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 1 - Swyddfeydd y Cyngor/Yn rhithiol drwy Zoom

Cyswllt:    Ann Holmes 01248 752518
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Llio Johnson Parent Governor Representative A ddisgwylid
Councillor Geraint ap Ifan Bebb Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Neville Evans Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Douglas Massie Fowlie Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Dyfed Wyn Jones Is-Gadeirydd/Vice-Chair A ddisgwylid
Councillor Robert Llewelyn Jones Cadeirydd/Chair A ddisgwylid
Councillor Jackie Lewis Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Llio Angharad Owen Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Keith Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Alwen Pennant Watkin Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Arfon Wyn Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Councillor Aled Morris Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Mr John Tierney Church Representative A ddisgwylid
Rebekah Davie-Tettmar Church Representative A ddisgwylid