Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 19eg Ionawr, 2023 10.00 o'r gloch, Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol

Lleoliad:   Siambr y Cyngor - Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni

Cyswllt:    Ann Holmes 01248 752518
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Llio Johnson Parent Governor Representative Absennol
Councillor Geraint ap Ifan Bebb Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Neville Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Douglas Massie Fowlie Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dyfed Wyn Jones Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol
Councillor Robert Llewelyn Jones Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor Jackie Lewis Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Llio Angharad Owen Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Keith Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Alwen Pennant Watkin Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Arfon Wyn Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Aled Morris Jones Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Mr John Tierney Church Representative Absennol