Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 14eg Mawrth, 2023 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 1 - Swyddfeydd y Cyngor/Yn rhithiol drwy Zoom

Cyswllt:    Ann Holmes 01248 752518
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Llio Johnson Parent Governor Representative A ddisgwylid
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Neville Evans Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Douglas Massie Fowlie Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Dyfed Wyn Jones Is-Gadeirydd/Vice-Chair A ddisgwylid
Cynghorydd Robert Ll Jones Cadeirydd/Chair A ddisgwylid
Cynghorydd Jackie Lewis Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Llio Angharad Owen Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Keith Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Arfon Wyn Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Aled Morris Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Mr John Tierney Church Representative A ddisgwylid
Rebekah Davie-Tettmar Church Representative A ddisgwylid