Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 21ain Medi, 2022 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 1 - Swyddfeydd y Cyngor/Yn rhithiol drwy Zoom

Cyswllt:    Ann Holmes 01248 752518
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Margaret Murley Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Neville Evans Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Dyfed Wyn Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Euryn Morris Deputy Chair A ddisgwylid
Cynghorydd Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Keith Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Liz Wood Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Mrs Sharon Warnes Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Mr Dilwyn Evans Cadeirydd/Chair A ddisgwylid
Mr. Michael Wilson Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Mr William Parry Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid