Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 21ain Medi, 2022 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 1 - Swyddfeydd y Cyngor/Yn rhithiol drwy Zoom

Cyswllt:    Ann Holmes 01248 752518
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn