Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 7fed Chwefror, 2023 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 1 - Swyddfeydd y Cyngor/Yn rhithiol drwy Zoom

Cyswllt:    Ann Holmes 01248 752518
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Margaret Murley Roberts Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Geraint ap Ifan Bebb Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Neville Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dyfed Wyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Euryn Morris Deputy Chair Ymddiheuriadau
Councillor Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Keith Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Aled Morris Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mrs Sharon Warnes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mr Dilwyn Evans Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Mr. Michael Wilson Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mr William Parry Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol