Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 14eg Rhagfyr, 2022 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Safonau

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Dr Rhys Davies Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Mrs Celyn M Edwards Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Mr John Robert Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Mrs Gill Murgatroyd Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Mrs Sharon Warnes Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid