Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 12fed Hydref, 2022 2.00 o'r gloch, Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Sue Altree Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Cynghorydd Non Dafydd Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mefys Edwards Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Douglas Massie Fowlie Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Elaine Green Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Heledd Hearn Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Cynghorydd Gwilym O Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Edward Morus Jones Public Yn bresennol
Cynghorydd Alun Wyn Mummery Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Collette Owens Public Yn bresennol
Cynghorydd Dylan Rees Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Rev Neil Ridings Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Owain Roberts Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Rev Deborah Stammers Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Rheinallt Thomas Co-Optee Yn bresennol
Manon Morris Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Arfon Wyn Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol