Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 6ed Chwefror, 2023 2.00 o'r gloch, Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Sue Altree Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Mefys Edwards Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Elaine Green Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Heledd Hearn Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Edward Morus Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Rev Neil Ridings Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Alun Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Owain Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Rev Deborah Stammers Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Christopher Thomas Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Rheinallt Thomas Co-Optee A ddisgwylid
Manon Morris Williams Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid