Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 22ain Mawrth, 2023 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Shirley Cooke Clerk A ddisgwylid
Cynghorydd Non Dafydd Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Jeff M Evans Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Aled Morris Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Carwyn Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Gwilym O Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Llio Angharad Owen Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Dylan Rees Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Keith Roberts Cadeirydd/Chair A ddisgwylid
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin Is-Gadeirydd/Vice-Chair A ddisgwylid