Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 31ain Mai, 2022, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithwir wedi'i ffrydio'n fyw

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Non Dafydd Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Aled Morris Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Carwyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Gwilym O Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Llio Angharad Owen Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dylan Rees Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Keith Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol