Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 30ain Tachwedd, 2022 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Shirley Cooke Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Non Dafydd Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Jeff M Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Aled Morris Jones Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Carwyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Gwilym O Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Llio Angharad Owen Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dylan Rees Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Keith Roberts Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor Alwen Pennant Watkin Is-Gadeirydd/Vice-Chair Absennol