Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 31ain Mai, 2022, Pwyllgor Trwyddedu

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt:    Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Neville Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Glyn Haynes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd John Ifan Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Robert Ll Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Jackie Lewis Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ken Taylor Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Robin Wyn Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Liz Wood Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol