Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 5ed Hydref, 2022 1.00 o'r gloch, Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Lleoliad:   Cyfarfod Hybrid - Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni /Yn rhithiol drwy Zoom

Cyswllt:    Mrs Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Geraint ap Ifan Bebb Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Jeff M Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Neville Evans Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor Glyn Haynes Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol
Councillor Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor John Ifan Jones Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Robert Llewelyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Jackie Lewis Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Ken Taylor Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Alwen Pennant Watkin Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Robin Wyn Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Liz Wood Aelod o'r Pwyllgor Absennol