Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 15fed Mehefin, 2022 10.00 o'r gloch, Ymweliadau Safle

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Jeff M Evans Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Cynghorydd Neville Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Glyn Haynes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd John Ifan Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Robert Ll Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Jackie Lewis Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ken Taylor Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Robin Wyn Williams Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Cynghorydd Liz Wood Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol