Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 20fed Gorffennaf, 2022 9.00 o'r gloch, Ymweliadau Safle

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Jeff M Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Neville Evans Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor Glyn Haynes Is-Gadeirydd/Vice-Chair Ymddiheuriadau
Councillor Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor John Ifan Jones Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Robert Llewelyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Jackie Lewis Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Ken Taylor Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Alwen Pennant Watkin Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Robin Wyn Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Liz Wood Aelod o'r Pwyllgor Absennol