Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 15fed Chwefror, 2023 10.00 o'r gloch, Ymweliadau Safle

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Geraint ap Ifan Bebb Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Jeff M Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Neville Evans Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Cynghorydd Glyn Haynes Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol
Cynghorydd Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd John Ifan Jones Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Robert Ll Jones Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Cynghorydd Jackie Lewis Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Ken Taylor Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Cynghorydd Alwen Pennant Watkin Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Cynghorydd Robin Wyn Williams Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cynghorydd Liz Wood Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau