Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 12fed Gorffennaf, 2022 10.00 o'r gloch, Pwyllgor Penodiadau

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt:    Mrs Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Paul Ellis Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Douglas Massie Fowlie Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Glyn Haynes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Carwyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Gwilym O Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Llinos Medi Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Gary Pritchard Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Margaret Murley Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Alwen Pennant Watkin Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Ieuan Williams Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor Robin Wyn Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol