Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 20fed Hydref, 2022 10.00 o'r gloch, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 1 - Swyddfeydd y Cyngor/Yn rhithiol drwy Zoom

Cyswllt:    Ann Holmes 01248 752518
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Margaret Murley Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Geraint ap Ifan Bebb Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Neville Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dyfed Wyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Euryn Morris Deputy Chair Yn bresennol
Councillor Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Keith Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Liz Wood Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Mrs Sharon Warnes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mr Dilwyn Evans Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Mr. Michael Wilson Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mr William Parry Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol