Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 9fed Medi, 2022 10.00 o'r gloch, Pwyllgor Penodiadau

Lleoliad:   Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt:    Mrs Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Paul Ellis Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Douglas Massie Fowlie Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Glyn Haynes Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mairwen Hughes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Carwyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Gwilym O Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Llinos Medi Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor Gary Pritchard Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Margaret Murley Roberts Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Alwen Pennant Watkin Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Ieuan Williams Is-Gadeirydd/Vice-Chair Ymddiheuriadau
Councillor Robin Wyn Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol