Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 26ain Medi, 2022 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 1 ac yn rhithiol drwy Zoom

Cyswllt:    Ann Holmes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Llio Johnson Parent Governor Representative Absennol
Councillor Geraint ap Ifan Bebb Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Neville Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Douglas Massie Fowlie Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Dyfed Wyn Jones Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol
Councillor Robert Llewelyn Jones Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor Jackie Lewis Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Llio Angharad Owen Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Keith Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Alwen Pennant Watkin Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Arfon Wyn Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Aled Morris Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mr John Tierney Church Representative Yn bresennol
Rebekah Davie-Tettmar Church Representative Absennol