Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 28ain Tachwedd, 2022 10.00 o'r gloch, Cyngor Sir Ynys Môn

Lleoliad:   Cyfarfod Arbennig - Cyfarfod Hybrid, Siambr y Cyngor, Llangefni/Yn Rhithiol drwy ZOOM

Cyswllt:    Mrs Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn