Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 18fed Hydref, 2022 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio

Lleoliad:   Cyfarfod Hybrid - Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn Rhithiol drwy ZOOM

Cyswllt:    Mrs Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Non Dafydd Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Paul Ellis Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Jeff M Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Dafydd Gruffydd Co-Optee Absennol
Councillor Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Llio Johnson Parent Governor Representative Absennol
Councillor Gwilym O Jones Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol
Councillor John Ifan Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Euryn Morris Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Pip O'Neill Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Derek Owen Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dylan Rees Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor Margaret Murley Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Ken Taylor Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mr John Tierney Church Representative Yn bresennol