Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 8fed Medi, 2022 2.37 o'r gloch, Fforwm Cyswllt Cynghorau Tref a Chymuned (Pwyllgor Fforwm Ymgynghori rhwng y Cyngor Sir a Chynghorau Tref a Chymuned)

Cyswllt:    Bethan Griffith
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Morgan Lowden Council Staff A ddisgwylid