Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 6ed Rhagfyr, 2022 2.00 o'r gloch, Cyngor Sir Ynys Môn

Lleoliad:   Cyfarfod Hybrid - Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor/Rhithiol trwy ZOOM

Cyswllt:    Mrs Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Geraint ap Ifan Bebb Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Non Dafydd Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Paul Ellis Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Jeff M Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Neville Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Douglas Massie Fowlie Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Glyn Haynes Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Llinos Medi Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Aled Morris Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Carwyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dyfed Wyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Gwilym O Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor John Ifan Jones Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Robert Llewelyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Jackie Lewis Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Euryn Morris Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Pip O'Neill Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Derek Owen Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Llio Angharad Owen Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Gary Pritchard Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dylan Rees Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Alun Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dafydd Roberts Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor Keith Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Margaret Murley Roberts Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol
Councillor Nicola Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Ken Taylor Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dafydd Rhys Thomas Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Alwen Pennant Watkin Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Ieuan Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Robin Wyn Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Liz Wood Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Arfon Wyn Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol