Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 20fed Mehefin, 2023 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 1 - Swyddfeydd y Cyngor ac yn rhithiol drwy Zoom

Cyswllt:    Ann Holmes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Llio Johnson Parent Governor Representative Absennol
Councillor Geraint ap Ifan Bebb Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Douglas Massie Fowlie Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor Dyfed Wyn Jones Is-Gadeirydd/Vice-Chair Ymddiheuriadau
Councillor Robert Llewelyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Jackie Lewis Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Llio Angharad Owen Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Keith Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Alwen Pennant Watkin Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Arfon Wyn Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Aled Morris Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Sonia Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Mr John Tierney Church Representative Yn bresennol