Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 5ed Gorffennaf, 2023 1.00 o'r gloch, Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM

Cyswllt:    Mrs Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Geraint ap Ifan Bebb Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Jeff M Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Neville Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Glyn Haynes Is-Gadeirydd/Vice-Chair Yn bresennol
Councillor Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor John Ifan Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Robert Llewelyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Jackie Lewis Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Ken Taylor Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor Alwen Pennant Watkin Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Robin Wyn Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Liz Wood Aelod o'r Pwyllgor Absennol