Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 5ed Rhagfyr, 2023 2.00 o'r gloch, Cyngor Sir Ynys Môn, WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   Siambr y Cyngor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM

Cyswllt:    Mrs Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn