Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 17eg Ebrill, 2024 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM

Cyswllt:    Mrs Mairwen Hughes
01248 752518
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Non Dafydd Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Paul Ellis Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Jeff M Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Dafydd Gruffydd Co-Optee Absennol
Councillor Gwilym O Jones Is-Gadeirydd/Vice-Chair Ymddiheuriadau
Councillor John Ifan Jones Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Euryn Morris Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Pip O'Neill Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Derek Owen Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Wenda Owen Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Dylan Rees Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor Margaret Murley Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Ken Taylor Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Gillian Thompson Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Mr John Tierney Church Representative Ymddiheuriadau
Councillor Sonia Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol