Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 17eg Ebrill, 2024 2.00 o'r gloch, Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor 1, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni ac yn rhithiol drwy ZOOM

Cyswllt:    Mrs Mairwen Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Cynghorydd Non Dafydd Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Paul Ellis Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Jeff M Evans Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Dafydd Gruffydd Co-Optee A ddisgwylid
Mairwen Hughes Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Gwilym O Jones Is-Gadeirydd/Vice-Chair A ddisgwylid
Cynghorydd John Ifan Jones Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Euryn Morris Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Pip O'Neill Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Derek Owen Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Dylan Rees Cadeirydd/Chair A ddisgwylid
Cynghorydd Margaret Murley Roberts Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Cynghorydd Ken Taylor Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Gillian Thompson Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid
Mr John Tierney Church Representative A ddisgwylid
Cynghorydd Sonia Williams Aelod o'r Pwyllgor A ddisgwylid