Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 23ain Mai, 2023, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Lleoliad:   Council Chamber, Council Offices, Llangefni & Virtually via ZOOM

Cyswllt:    Shirley Cooke
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Non Dafydd Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Jeff M Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Aled Morris Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Carwyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Gwilym O Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Llio Angharad Owen Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Dylan Rees Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Keith Roberts Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor Alwen Pennant Watkin Is-Gadeirydd/Vice-Chair Ymddiheuriadau