Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 20fed Medi, 2023 10.00 o'r gloch, Ymweliadau Safle

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Councillor Geraint ap Ifan Bebb Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Jeff M Evans Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Neville Evans Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Glyn Haynes Is-Gadeirydd/Vice-Chair Ymddiheuriadau
Councillor Trefor Lloyd Hughes MBE Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor John Ifan Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Robert Llewelyn Jones Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Jackie Lewis Aelod o'r Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Dafydd Roberts Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Ken Taylor Cadeirydd/Chair Yn bresennol
Councillor Alwen Pennant Watkin Aelod o'r Pwyllgor Absennol
Councillor Robin Wyn Williams Aelod o'r Pwyllgor Yn bresennol
Councillor Liz Wood Aelod o'r Pwyllgor Absennol